Finansal İş Sonuçlarını Ne, Nasıl Etkiler?


#1. Prensip

Güçlü bir gerekçesi olmadıkça personel sayısındaki artış, satış(veya üretim) tonajındaki artış oranını geçmemelidir

Örnek : Aşağıdaki tabloya göre personel sayısı, % 10 artarken,Üretim(satış) tonajının % 5 artacağı öngörülmüştür.

Çalışan başına düşen üretim tonajı azaldığı için, her yeni kadro talebi tekrargözden geçirilmeli ve yeni kadronun üretim(satış) tonajına katkısı sorgulanmalıdır.

#2. Prensip

Güçlü bir gerekçesi olmadıkça toplam personel

giderlerindeki artış, net satış gelirindeki artış

oranını geçmemelidir

Örnek : 2019 yılında, gelirlerin % 5’i toplam personel maliyetine giderken, 2020 taslakbütçesinde, toplam personel maliyetinin net satış gelirine oranının % 8’e ulaşacağı hesapedilmiştir. Bir başka deyişle, personel giderindeki artış kadar, gelir büyütülememiştir. Personel maliyet kalemlerini, gelir öngörülerini ve yatırım planlarını gözden geçirmek de fayda vardır.

#3. Prensip

Yapılan ve yapılması öngörülen fazla mesai saatlerine de yoğunlaşın. Fazla mesai saatlerinin tam kadro (full time equivalent) karşılığınıinceleyerek iyileştirme fırsatlarını araştırın

Örnek : 2019 yılına göre 2020’de, çalışan sayısı % 5 artıyor gözükmesine rağmen, yapılan/yapılacak fazla mesailer de dikkate alındığında, teorik çalışan sayısı 110’dan (100+10), 118’e (105+13) çıkmaktadır.
Kayıp İş Gücü zamanlarını kontrol edin, verimsiz çalışma, gereksiz veya düşük katma değer yaratabileceğini düşündüğünüz operasyonları gözden geçirin. En çok fazla mesai yapılan departmanları, pozisyonları inceleyin ve fazla mesai nedenlerini sorgulayın.

#4. Prensip

Kayıp işgücü zamanını düşürmeyi hedefleyin ve İş gücü planlarınızı buna uygun olarak yapın

Genel geçer işgücü kayıp hedefi en fazla % 1,5 olarak alınabilir

Etiketler: , ,

0 Yorum

Yorum Yaz

Abone Ol

Bültenimize abone olarak yeni yazılarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Arşiv